Kateqoriya
Axtarış
Axtarış

Kateqoriya

Alt kateqoriya

Şəhər

Cins

İş təcrübəsi

Təhsil

Maaş

İngilis dilindən tərcümə və mühasibat leksikası (5-ci hissə)

İngilis dilində tərcümə və mühasibat leksikası ilə mühasibat uçotu haqqında məqalə (5-ci hissə)

 JobBank USA – məşhur Amerika saytının iş axtarışı və karyera planlaşdırılmasına həsr olunmuş materialları üzrə məqalə. Materiallar Amerika həqiqiliyini əks etdirir, Rusiya ilə müqayisədə nə isə fərqlidir və bu, kifayət qədər qəribə görünür. Beləliklə, məsələn, saytın materiallarından belə nəticəyə gəlmək olar ki, xarici hesabatların təqdim edilməsi məqsədi ilə aparılan mühasibat (maliyyə) uçotu müstəqil mühasib firmalarının və ya fərdi sahibkar-mühasiblərin təqdim etdiyi müstəsna xarici xidmətdir; şirkətin ştat mühasibləri tərəfindən yalnız idarəetmə uçotu aparılır, firmanın mühasibat işçilərinin ixtisaslaşmaları arasında isə nədənsə ekoloji audit göstərilir.

Mühasibat uçotunun aparılması ilə bağlı son qalmaqallara cavab olaraq, yeni federal qanunvericilik müstəqil mühasiblərin müştərilərə təqdim edə biləcəyi auditor xidmətlərini məhdudlaşdırmır. Əgər mühasibat şirkəti müştərinin maliyyə hesabatlarının auditor yoxlamasını yerinə yetirirsə, eyni firma əmək resursları, texnologiyalar, investisiya bank fəaliyyəti və ya hüquqi məsələlərdə məsləhət xidmətləri göstərə bilməz, halbuki mühasiblər əvvəlkitək vergitutmanın minimallaşdırılması kimi vergitutma məsələləri üzrə məsləhətlər verə bilərlər. Mühasiblər həmçinin bu sahələrdə digər müştərilərə məsləhət verə bilər və ya öz firmaları daxilində də məsləhət verə bilərlər.


İngilis dilindən tərcümə və mühasibat leksikası (1-ci hissə)

İngilis dilindən tərcümə və mühasibat leksikası (2-ci hissə)

İngilis dilindən tərcümə və mühasibat leksikası (3-cü hissə)

İngilis dilindən tərcümə və mühasibat leksikası (4-cü hissə)


• legislation – qanunvericilik;

• human resources (HR) – əmək, kadrlar resursları, personalın idarə olunması;

• tax shelter –  vergi sığınacağı, vergitutmanın minimallaşdırılması;

İdarəetmə uçotu

Mühasibat uçotunun bu növü üzrə ixtisaslaşan mühasiblər həmçinin özəl, sənaye və ya korporativ mühasiblər kimi tanınırlar. İdarəetmə uçotu üzrə mühasiblər kommersiya firmalarına şirkətin maliyyə məlumatlarının qeydiyyatı və öyrənilməsi üzrə öz xidmətlərini təqdim edirlər.

Kommersiya firmalarında xidmət portfeli xərcləri və aktivlərin idarə edilməsi, büdcələmə və səmərəliliyin qiymətləndirilməsini ehtiva edir. Bu, əsasən, “işəgötürən – işçi” münasibətləri əsasında həyata keçirilir.

Onlar həmçinin şirkətin maliyyə menecmentinin praktikasını (metodlarını) yoxlamaq məqsədilə daxili auditi yerinə yetirirlər və istənilən bir təsərrüfatsızlıq və dələduzluq hallarını izləyirlər. Bu yoxlamaları həyata keçirən mühasiblər uyğunluq auditi, informasiya texnologiyalarının auditi və ekoloji audit üzrə ixtisaslaşırlar.

• management accounting, managerial accounting – idarəetmə uçotu (maliyyə məlumatlarının toplanması, emalı və təhlili; idarəetmə qərarlarının qəbul edilməsi üçün zəruri, məs. idarəetmə uçotu üçün səciyyəvidir: informasiyanın yalnız təşkilatın menecerlərindən daxili istifadə üçün hazırlanması, informasiyanın analitik formada təqdim edilməsi, ümumi qəbul edilmiş mühasibat standartlarına riayət olunmasının məcburiliyi, sadə mühasibatlığın tətbiqi imkanı və s.)

• business house – kommersiya firması;

keep an eye – baxmaq, izləmək;

• cost management – maya dəyərnin, xərclərin [məsrəflərin] idarə edilməsi (malların və xidmətlərin istehsalına çəkilən xərclərin qiymətləndirilməsi və nəzarət edilməsi, səmərəsiz xərclərin aradan qaldırılması, məsrəflərin daşıyıcılarının ayrılması və müəssisənin fəaliyyətinin səmərəliliyinin artırılması məqsədilə əməliyyatların planlaşdırılması; idarəetmə uçotunun bir hissəsidir);

Tarix : 12.11.2021

Baxışların sayı: 13457

X