Kateqoriya
Axtarış
Axtarış

Kateqoriya

Alt kateqoriya

Şəhər

Cins

İş təcrübəsi

Təhsil

Maaş

İngilis dilindən tərcümə və mühasibat leksikası (2-ci hissə)

İngilis dilində tərcümə və mühasibat leksikası ilə mühasibat uçotu haqqında məqalə (2-ci hissə)

JobBank USA – məşhur Amerika saytının iş axtarışı və karyera planlaşdırılmasına həsr olunmuş materialları üzrə məqalə. Materiallar Amerika həqiqiliyini əks etdirir, Rusiya ilə müqayisədə nə isə fərqlidir və bu, kifayət qədər qəribə görünür. Beləliklə, məsələn, saytın materiallarından belə nəticəyə gəlmək olar ki, xarici hesabatların təqdim edilməsi məqsədi ilə aparılan mühasibat (maliyyə) uçotu müstəqil mühasib firmalarının və ya fərdi sahibkar-mühasiblərin təqdim etdiyi müstəsna xarici xidmətdir; şirkətin ştat mühasibləri tərəfindən yalnız idarəetmə uçotu aparılır, firmanın mühasibat işçilərinin ixtisaslaşmaları arasında isə nədənsə ekoloji audit göstərilir.


İngilis dilindən tərcümə və mühasibat leksikası (1-ci hissə)


Digərləri əməkhaqqı və ya işçilərin tibbi təminatı, mühasibat və məlumat emalı sistemlərinin inkişafı və aktivlərin qənaət üçün nəzarət metodlarının seçilməsi kimi sahələrdə məsləhətlər təklif edirlər. Bir başqaları isə müştərilərin maliyyə hesabatlarının auditi ilə məşğul olur, sərmayəçilərə və dövlət orqanlarına hesabatlılığın düzgün hazırlandığı və təqdim edildiyi barədə məlumat verirlər.

• Public Accounting – müstəqil (ictimai) mühasibat uçotu: mühasibat uçotu, audit, konsaltinq və s. xidmətlərin göstərilməsi üzrə müstəqil firmaların və ya fərdi sahibkarların fəaliyyəti.

• activity – fəaliyyət, funksiya, əməliyyat;

• individual – fiziki şəxs;

• income tax – gəlir vergisi.

ABŞ – da yalnız ABŞ vətəndaşlarının deyil (ABŞ ərazisində əldə edilən gəlirdən), həm də ABŞ-da daimi yaşayan əcnəbilərin, həmçinin ölkədə müvəqqəti olan əcnəbilərin ABŞ-da olan mənbələrdən əldə etdikləri gəlirdən cəlb olunduğu mütərəqqi gəlir vergisi sistemi fəaliyyət göstərir. Gəlir vergisinin hesablanması qaydası o qədər mürəkkəbdir ki, bir çox amerikalılar kömək üçün ödənişli məsləhətçilərə (tax accountant) müraciət edirlər. Öncə vergi tutulan məbləğ hesablanır. Mədaxilin ümumi məbləğindən gəlir olmayan daxilolmalar çıxılır (məsələn, bankdan götürülmüş kredit). Alınan məbləğ ümumi gəliri (gross ıncome) təşkil edir. Ondan vergi güzəştlərinin məbləği çıxılır (istisnalar) - vergisiz daxilolmalar (məsələn, güzəştlər). Bundan sonra vergi tutulan məbləğdən (deductions) çıxılmalar nəzərə alınır.

Bunlara, məsələn, bu cür gəlir əldə etmək üçün lazım olan xərclər, həmçinin xeyriyyə məqsədləri üçün ianələr daxildir.

Nəhayət, vergi güzəştləri (exemptions) nəzərə alınır. Qalan məbləğ vergi tutulan gəlir (taxable ıncome) təşkil edir. Ona vahid şəxslər, ailə başçıları üçün və birgə vergi hesabatını verən ailə cütlüyü üçün müxtəlif vergi dərəcələri tətbiq edilir (tax return). Verginin ödənilməsi bir neçə üsulla həyata keçirilir: maaşdan və rüblük vergi ödənişlərindən çıxılmaqla, həmçinin ABŞ vergi idarəsinə illik vergi hesabatının verilməsi yolu ilə (İnternal Revenue Service).

Baxışların sayı: 14404

X