Kateqoriya
Axtarış
Axtarış

Kateqoriya

Alt kateqoriya

Şəhər

Cins

İş təcrübəsi

Təhsil

Maaş

İngilis dilindən tərcümə və mühasibat leksikası (7-ci hissə)

İngilis dilində tərcümə və mühasibat leksikası ilə mühasibat uçotu haqqında məqalə (7-ci hissə)

JobBank USA – məşhur Amerika saytının iş axtarışı və karyera planlaşdırılmasına həsr olunmuş materialları üzrə məqalə. Materiallar Amerika həqiqiliyini əks etdirir, Rusiya ilə müqayisədə nə isə fərqlidir və bu, kifayət qədər qəribə görünür. Beləliklə, məsələn, saytın materiallarından belə nəticəyə gəlmək olar ki, xarici hesabatların təqdim edilməsi məqsədi ilə aparılan mühasibat (maliyyə) uçotu müstəqil mühasib firmalarının və ya fərdi sahibkar-mühasiblərin təqdim etdiyi müstəsna xarici xidmətdir; şirkətin ştat mühasibləri tərəfindən yalnız idarəetmə uçotu aparılır, firmanın mühasibat işçilərinin ixtisaslaşmaları arasında isə nədənsə ekoloji audit göstərilir.

• government accounting, governmental accounting – dövlət uçotu (dövlət və yerli özünüidarəetmə orqanlarında, büdcə təşkilatlarında, dövlət və bələdiyyə müəssisələrində tətbiq olunan uçot prinsip və metodlar sistemi);

• public sector – iqtisadiyyatın dövlət bölməsi;

• government agency – hökumət təşkilatı, hökumət orqanı, hökumət idarəsi [agentlik] (icra hakimiyyətinin ayrı-ayrı funksiyalarının yerinə yetirilməsi üçün yaradılmış müstəqil dövlət təşkilatı);

• government regulation – dövlət tənzimləməsi;

• taxation – vergitutma;

• local government – yerli idarəetmə orqanı;

• revenue – gəlir (əsas [adi] fəaliyyətdən), gəlirlər (satışdan və ya digər mənbələrdən əldə edilən hər hansı daxilolmalar, məsələn, əmlakdan gəlir, səhmlərə sahib olmaqdan faiz gəliri və s.);

• expenditure – xərclər, məsrəflər, borclar;

• regulations – qaydalar, əsasnamələr, normalar, təlimatlar, normativ hüquqi aktlar;

• Internal Revenue Service (IRS) – Daxili gəlirlər xidməti, ABŞ vergi idarəsi, ABŞ vergi xidməti (Federal Agentlik, dövlət xəzinədarlığı bölməsi (Maliyyə Nazirliyi); demək olar ki, bütün federal vergilərin toplanması, vergi qanunvericiliyinə əməl olunmasına nəzarət, vergi saxtakarlığının araşdırılması və təqib edilməsi ilə məşğul olur; daxili gəlirlər Xidmətinin qərarları vergi uçotunun aparılmasında əsas rol oynayır);


İngilis dilindən tərcümə və mühasibat leksikası (1-ci hissə)

İngilis dilindən tərcümə və mühasibat leksikası (2-ci hissə)

İngilis dilindən tərcümə və mühasibat leksikası (3-cü hissə)

İngilis dilindən tərcümə və mühasibat leksikası (4-cü hissə)

İngilis dilindən tərcümə və mühasibat leksikası (5-ci hissə)

İngilis dilindən tərcümə və mühasibat leksikası (6-cı hissə)


Daxili audit

Daxili auditorlar öz təşkilatlarının daxili qeydlərinin dəqiqliyini təsdiq edir və təsərrüfatsızlığın, məsrəfliliyin və ya dələduzluğun mövcudluğunu yoxlayırlar. Mühasibat uçotu və audit sahəsi kimi daxili auditin əhəmiyyəti artmaqdadır. Daxili auditorlar saxtakarlıqdan və israfçılıqdan qorunmaq üçün qeydlərin düzgün olmasıdan və nəzarətin adekvat olduğundan əmin olmaqdan ötrü firmaların maliyyə və informasiya sistemlərini, idarəetmə praktikalarını (metodlarını) və daxili nəzarəti yoxlayır və qiymətləndirirlər. Onlar həmçinin şirkətin əməliyyatlarını nəzərdən keçirir (yoxlayırlar), onların effektivliyini və korporativ siyasət və prosedurlara, qanunvericiliyə və dövlət normativ sənədlərinə uyğunluğunu qiymətləndirirlər. Elektron məlumatların işlənməsi, ətraf mühit, mühəndislik, hüquq, sığorta, bankçılıq və səhiyyə auditorları kimi bir çox yüksək ixtisaslı auditor növləri var. Kompüter sistemləri məlumatları vaxtında əldə etdikcə daxili auditorlar menecerlərə qərarlarını şəxsi müşahidədən daha çox faktiki məlumatlara əsaslandırmağa kömək edir. Sistemin etibarlılığını və məlumatların bütövlüyünü təmin etmək üçün daxili auditorlar həmçinin təşkilatın kompüter sistemi üçün nəzarət tədbirlərini tövsiyə edə bilərlər.

• internal audit – daxili audit;

• verify – yoxlamaq, təsdiq etmək;

• waste – xərclər, geri dönməz itkilər;

Tarix : 18.11.2021

Baxışların sayı: 13035