Kateqoriya
Axtarış
Axtarış

Kateqoriya

Alt kateqoriya

Şəhər

Cins

İş təcrübəsi

Təhsil

Maaş

İnsan resurslarının idarə edilməsinin inkişaf tarixi (2-ci hissə)

İnsan resurslarının idarə edilməsinin inkişaf tarixi: əsas anlayış, məqsəd və vəzifələrin mahiyyəti (2-ci hissə)

İşçilərin stimullaşdırılması və rəqabətqabiliyyətli kompensasiya proqramları paketlərinin yaradılması kimi kəskin problemlər yarandı; yüksək ixtisaslı mütəxəssislərin təşkilatlarda iş yerini və mükafatlandırma növünü seçmək imkanı yarandı; inflyasiya şəraitində əmək haqqının indeksləşdirilməsi və nəhayət, məhsuldarlığın artırılması və rəqabətin təzyiqi altında əməkdaşların sayının azaldılması problemləri yarandı.

Kommunikasiyaların inkişafı ilə informasiya texnologiyaları təşkilatda kadr siyasətinə əhəmiyyətli təsir göstərir. İnsan resurslarının idarə edilməsinin yeni təşkilati formaları informasiya axınlarını təşkilat daxilində və xaricində əlaqələndirən və məkan və vaxtdan səmərəli istifadə etməyə imkan verən kommunikasiya əlaqələri əsasında yaranır və inkişaf edir. Yeni informasiya texnologiyalarının tətbiqi xüsusi hazırlıq tələb edir və onların tətbiqi peşəkarlar tərəfindən həyata keçirilməlidir ki, bu da heç də həmişə mümkün deyildir. Çox vaxt tələb olunan ixtisas və maliyyəyə malik mütəxəssis tapılmır.


Məqalənin 1-ci hissəsini buradan oxuya bilərsiniz


Kadr siyasətinin formalaşdırılmasında müasir texnologiyalardan istifadə olunması təkmilləşməyə imkan verir: işçilərin peşəkarlıqla seçimi və təlimi, onların əmək kollektivində adaptasiyası; işgüzar, mənəvi və psixoloji keyfiyyətlərin inkişaf etdirilməsi; zərərli meyllərin, vərdişlərin və s. zərərsizləşdirilməsi. Bu zaman korporativ mədəniyyəti formalaşdıran insanların milli, qrup ənənələri, mənəvi dəyərləri və əhval-ruhiyyəsini nəzərə almaq lazımdır.

Təşkilatlarda kadr siyasətinin məqsədləri hərtərəfli inkişafa və insan resurslarından optimal istifadəyə yönəldilməlidir. Bu məsələlərin həlli kadr xidmətlərinin üzərinə düşür.

Öz statusuna görə kadrlar xidməti, bir qayda olaraq, müstəqil struktur bölməsidir. Kadrlar xidmətinin fəaliyyət istiqamətləri ümumiləşdirilmiş şəkildə aşağıda sadalananlar kimi bütün təşkilat üçün də eyni amillərlə bağlıdır:

• insan resurslarının planlaşdırılması;

• işə qəbul və kadr seçimi;

• əmək müqavilələrinin bağlanması və ləğvi, kompensasiya zərfinin müəyyən edilməsi;

• peşəkar oriyentasiya və uyğunlaşma;

• təlim, yenidən hazırlıq və ixtisasartırma;

Tarix : 19.10.2021

Baxışların sayı: 15094